Masz pytania?

Wypełnij formularz lub zadzwoń:

Wiadomość

Kontakt

POLYNOR / Polyflex M.Barczewski

ul. Obrońców Płocka 1920r. 21b, 09-402 Płock

Telefon

+48 600 830 630

NIP / REGON

8481671886 / 522185863

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na Facebooku oraz w formularzu kontaktowym jest firma “Polyflex” z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Płocka 1920r 21B, 09-402 Płock. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@polynor.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawarcia umowy- realizacja umowy. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.